Registrace


10 důvodů proč si zaregistrovat své služby na PartySaurus.cz


E-mail
Toto nevypadá jako email!
Heslo
Heslo je příliš krátké! 8 je minimum.
Potvrzení hesla
Hesla se neschodují!
Zvolte minimálně 8 znaků a kombinujte číslice a písmena. Pro bezpečnějsí heslo kombinujte malá a velká písmena, číslice a speciální znaky.
Jméno
Text je příliš krátký! 4 je minimum.
Telefon
Text je příliš krátký! 4 je minimum.


Další údaje

Odkaz
Text je příliš krátký! 0 je minimum.
Můžete přidat odkaz na své webové stránky
Adresa
Text je příliš krátký! 0 je minimum.
Firma
Text je příliš krátký! 0 je minimum.
DIČ
Text je příliš krátký! 0 je minimum.
IČO
Text je příliš krátký! 0 je minimum.
Poznámka
Text je příliš krátký! 0 je minimum.
Podmínky

Obchodní podmínky

    OBCHODNÍ PODMÍNKY – REGISTRACE SLUŽEB

01 Provozovatelem projektu PartySaurus.cz je společnost PÁRTY KLOKOČKA s.r.o., se 

sídlem U Průhonu 15, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 241 49 551 , DIČ: CZ 241 49 551. 

Společnost zapsaná u obchodního rejstříku , vedeného Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 

183205. Živnostenský list č.j.: OŽV/4352/2011/Syk/3, vydáno Úřadem městské části Praha 7.

02 Zaškrtnutím „souhlasu s obchodními podmínkami“, se registrovaný uživatel k těmto obchodním 

podmínkám hlásí a souhlasí s nimi. 

03 Projekt PartySaurus.cz shromažďuje informace především v oblasti zábavy o jednotlivých 

službách a s nimi dále pracuje, tj. zprostředkovává možnost využití služeb širokému portfoliu 

klientů. Negaranduje budoucí obchody registrovaným, ale samozřejmě, že se o to bude snažit a je to 

v jeho zájmu.

04 Registrovaný uživatel se registruje dobrovolně a dle vlastní vůle a souhlasí se zpracováváním 

svých osobních údajů, které uvedl při registraci. Současně svojí součinností bude s maximální 

pečlivostí a správností svá data uvádět pravdivě dle skutečnosti a úplně a nikoli zavádějícím či 

nepravdivým způsobem a bude svá data aktualizovat. 

05 V případě porušení pravidel je projekt PartySaurus.cz oprávněn zrušit nebo omezit nabízení 

uváděných služeb a současně není povinen evidovat služby, které poškozují či jsou v rozporu s 

obchodní vizí společnosti PÁRTY KLOKOČKA s.r.o. 

06 Kontakty na poskytovatele jednotlivých služeb nejsou na stránkách projektu komunikovány 

a celý obchodní případ zastřešuje společnost PÁRTY KLOKOČKA s.r.o a to jak obchodně, tak 

fakturačně a přebírá na sebe případné obchodní riziko neuhrazení faktury. 

07 Zveřejňování hypertextových odkazů s linky na vlastní weby či projekty a služby je zakázkán a 

to i formou loga na fotkách či videích a registrovaný uživatel po řádné objednávce od společnosti 

PÁRTY KLOKOČKA s.r.o., vystupuje na akci pod hlavičkou této společnosti či projektu 

PartySaurus.cz, tj. za svého objednavatele , nikoli však plně za sebe (detaily vždy na dohodě). 

08 Registrovaný uživatel tímto prohlašuje, že uvedenými údaji nikterak neporušuje autorská či jiná 

práva a případná řešení v této oblasti jdou plně za ním. Současně veřejným šířením těchto obsahů 

souhlasí a to bez nároku na odměnu. 

09 Obsah a provedení projektu PartySaurus.cz je chráněn autorským zákonem. Šíření či další 

zpřístupňování bez souhlasu , je považováno za porušení autorského práva. Jakékoli šíření 

či kopírování textů, vykrádání fotek atd , je bez písemného souhlasu společnosti PÁRTY 

KLOKOČKA s.r.o. zakázáno.

Je nutné souhlasit s podmínkami
Registrovat